Навчальні матеріалиХАРАКТЕРНІ РИСИ УСПІШНОГО ПІДПРИЄМЦЯ
 ТРИВАЛІСТЬ: 45 хв. КІЛЬКІСТЬ УЧНІВ: 15 осіб.
МЕТА: ознайомити учнів із характерними рисами підприємця; сприяти розумінню того, які риси притаманні успішному підприємцеві; розвивати вміння критично мислити, вести дискусії, спілкуватися; виховувати соціальну відповідальність за діяльність.
МЕТОДИ РОБОТИ: робота в групах, аналіз ситуацій (робота з текстом), мозковий штурм, групова дискусія, вправа-тест «Загадка Ейнштейна».
 ОБЛАДНАННЯ: картки з описом ситуацій, комп’ютерна презентація, комп’ютер, мультимедійний проектор, схема «Характерні риси успішного підприємця». ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА: 1. Грузинов В., Грибов В. Предпринимательство: формы и методы организации предпринимательской деятельности. – М., 1996. 2. Кэмпбелл Р. Мак-Коннелл, Стенли Л. Брю. Экономикс. – М., 1996. 3. Мочерний С. Основи економічних знань. – К.: Феміна, 1995. 4. Основи бізнесу: Навчальний посібник / За редакцією проф. Ф. Ф. Бутинця, К. В. Романчук. – 2-ге вид., доп. і перероб. – Житомир: ПП “Рута”, 2004. – 364 с.

 ХІД ЗАНЯТТЯ
1. Повідомлення теми, мети і завдань уроку 
2.Мотивація до навчання
 Розповідь учителя, наприкінці якої учні повинні виявити проблему: Досвід малого бізнесу в різних країнах світу показує, що відкрити свою справу легше, ніж закріпитися на ринку і забезпечити стійкий розвиток підприємства. Навіть там, де створені сприятливі умови для підприємництва, за даними Світового банку, близько 50% знову створюваних малих підприємств стають банкрутами протягом першого року роботи.Запитання: Назвіть причини, що спричиняють банкрутство 50% підприємств протягом першого року діяльності? Експерти аналізували особистісні характеристики успішних підприємців. І багато з них схильні вважати, що формула успіху підприємця полягає в унікальному вмінні передбачати нові зразки та моделі. Формулювання проблеми: Характер підприємницької діяльності висуває конкретні вимоги до особистості підприємця. Тому підприємець повинен мати не лише бажання або нахил до підприємництва, а й ділові якості та риси характеру. Ні Генрі Форд, ні Стівен Джобс не є типовими підприємцями. Проте фактично не існує двох однакових підприємців, тому визначити типового підприємця досить складно. За словами професора Пітера Ф. Дракера, відомого письменника, лектора, консультанта, "деякі з них ексцентрики, інші – жахливо коректні конформісти; деякі недовірливі, інші розкуті; деякі досить сильно п'ють, інші – непитущі; деякі повні величезного чарівності і теплоти, а в інших не більше індивідуальності, ніж у мороженої макрелі". Слова Дракера підкреслюють марність спроб намалювати словесний портрет типового підприємця. Сьогодні на занятті ми спробуємо «намалювати портрет» успішного підприємця та визначити, наскільки в кожного із вас розвинуте логічне мислення. 
3. Аналіз ситуацій Учні об’єднуються у групи по 4-5 осіб. Учитель видає картки з описом ситуацій або демонструє на екрані/мультимедійній дошці. Завдання 1: 1. Ознайомитися з інформацією. 2. Визначити, які риси притаманні описаним особам. 3. Записати визначені риси на схемі «Характерні риси успішного підприємця» (на дошці). Ситуація 1. Саме Стівен Джобс випустив на ринок персональний комп'ютер «Еппл І». Але він не один здійснив цю революцію. Стівен Возняк, приятель Джобса, до речі, українець із походження, створив «Еппл II». Він працював на основі ранішої технології, радикально зменшуючи розміри комп'ютера і роблячи їх прийнятними як для індивідуальних споживачів, так і для корпорацій. Стів [Джобс] не зробив жодної схеми, конструкції або частинки коду, – каже Возняк, якого скрізь уважають справжнім технічним чарівником країни Оз, що належить Джобсу. - Він взагалі не займався комп'ютерами і до цього дня ніколи не читав жодного посібника з ЕОМ. Але в мою голову ніколи не приходила думка про збут комп'ютерів. Саме Стів сказав: "Давай-но виставимо їх напоказ і продамо". Ситуація 2. У 1967 р., працюючи бухгалтером у великій фірмі, Томас Фатжо заснував компанію, яка, зрештою, перетворилася на найбільше підприємство в країні з вивезення твердих відходів. Названа "Браунінг-Ферріс індастріз", компанія безпосередньо до 1988 р. вже налічувала 19 900 працівників й одержувала дохід розміром 2,2 млрд. дол. Фатжо фактично створив абсолютно нову галузь економіки. Він зауважив, що більшість сміттєзбиральних компаній були вельми дрібними місцевими закладами, зазвичай належали чоловікам віком близько 50 років, без коштів на модернізацію або розширення.Ситуація 3. Небагато галузей відрізняються такою жорсткою конкуренцією, як індустрія розваг. Навіть АМБ уникає фінансувати підприємства цієї сфери, оскільки галузь дуже ненадійна. Одним із підприємців, котрі домоглися тут успіху, незважаючи на несприятливі фактори, є Беррі Горді. Надзвичайно впевнений у своїх здібностях, Горді заснував компанію "Моутаун індастріз" в Детройті в 1964 р. Сьогодні його компанія представляє одне з найбільших підприємств країни, що належать афроамериканцям. Залучаючи таланти з детройтського гетто, Горді створив "Моутаун саунд". Одним із показників успіху Горді є те, що протягом першого десятиліття діяльності компанії "Моутаун" близько 75% з приблизно 600 платівок, випущених компанією, потрапило на національні діаграми збуту – приголомшлива цифра порівняно із середнім показником 2 – 5% . Ситуація 4. Керівники вищої ланки працюють у середньому 60 год. на тиждень. Хоча в нас відсутні аналогічні дані про підприємців, ймовірно, вони працюють ще більше, особливо протягом кількох перших років. Тільки коли їх підприємство зміцнюється на ринку, вони скорочують свій робочий час. Однак навіть після цього підприємці – завзяті працівники, особливо в час кризи. У думках вони рідко покидають свій кабінет. При дослідженні праці таких працівників доктор Мерилін Махловіц з Єльського університету встановила: "Під час відключення електричного освітлення в Нью-Йорку в 1977 р. багато підприємців старанно працювали, незважаючи на радіозаклики не виходити з дому; вони з'являлися на роботі, подолавши від 20 до 30 сходових прольотів, так як ліфти не працювали ". Підприємці, як правило, працюють наполегливіше тільки тоді, коли на їх власну майстерність можуть впливати непередбачувані події. Якщо немає проблеми, вони залишаються спокійними. Ситуація 5. Історія Джозефа Хрупки – класична, суто американська сага про бідняка, який став мільйонером, причому пережив цю ситуацію двічі. У 1964 р. у віці 25 років він переключився з "гонок за лідером" і 5-доларових вкладень у підприємство, що займалося автомобільними прокладками і приносило багатомільйонні прибутки. Через шість років його компанія стала акціонерною і коштувала вже 17 млн. дол. Ситуація 6. За словами Марвіна Боуера, консультанта з менеджменту: "Прибуток справді є показником конкурентної цінності внеску компанії у добробут користувачів, дистриб'юторів і всього населення. І тільки через максимальне збільшення внеску компанія може максимально підвищити свій прибуток. Іншими словами, необхідно зосередити зусилля на факторах, які виробляють прибуток, а не на самому прибутку. Можливо, застосування прибутку як показника, а не цілі, є різницею тільки за назвою, а не за суттю. Може бути. Але це корисна відмінність для орієнтації підприємців". Завдання 2. До кожної ситуації підберіть одну типову рису підприємливої та ініціативної особистості. Новаторство Ситуація №1 Обґрунтована ризиковість дій Ситуація №2 Впевненість у собі Ситуація №3 Наполегливість Ситуація №4 Окреслення цілей Ситуація №5  Відповідальність Ситуація № 6. Мозковий штурм «Характерні риси успішного підприємця» На дошці записати риси успішного підприємця. 
5. Робота в групах Доповніть схему «Характерні риси успішного підприємця» за таким порядком дій: І. Кожен член групи записує в зошиті риси підприємця самостійно (2хв.). ІІ. Обговоріть результати роботи в парах: які риси збіглися в обох учнів, які вказав мій товариш. ІІІ. Обговоріть результати роботи у групі і складіть «словесний портрет» успішного підприємця. IV. Презентуйте результати своєї роботи. 
6. Вправа-тест «Загадка Ейнштейна» «Рухомий інтелект» – це здебільшого природна риса, що дає змогу швидко привчатися до нових правил та вирішувати нові проблеми. Підприємці часто стикаються з проблемами, які вимагають негайного вирішення.
 7. Робота в групах. Тест "Загадка Ейнштейна" Тест-головоломку Альберт Ейнштейн придумав у досить ранньому віці, задовго до того, як до нього прийшла всесвітня популярність. Цей тест використовували під час співбесіди при прийомі в наукову команду Ейнштейна. Але найцікавіше те, що цю загадку Ейнштейна треба було вирішити усно. А. Ейнштейн вважав, що 98% жителів Землі не в змозі її вирішити усно. З візуальною інтерполяцією загадки Ейнштейна, її можуть вирішити 5% респондентів. Умова задачі: На одному боці вулиці стоять 5 будинків, всі різного кольору. У кожному будинку живе по одній людині різної національності. Кожен мешканець п'є тільки один конкретний напій, курить одну марку сигарет і тримає одну конкретну тварину. Ніхто з 5 людей не п'є однакових з іншими напоїв, не курить однакових сигарет і не тримає однакових тварин. Також відомо, що: 1. Норвежець живе в першому будинку. 2. Англієць живе в червоному будинку. 3. Зелений будинок знаходиться зліва від білого. 4. Данець п'є чай. 5. Той, хто курить Rothmans, живе поруч з тим, хто вирощує кішок. 6. Той, хто живе в жовтому будинку, курить Dunhill. 7. Німець курить Marlboro. 8. Той, хто живе в центрі, п'є молоко. 9. Сусід того, хто курить Rothmans, п'є воду. 10. Той, хто курить Pall Mall, годує птахів. 11. Швед тримає собак. 12. Норвежець живе поряд із синім будинком.13. Той, хто годує коней, живе в синьому будинку. 14. Той, хто курить Philip Morris, п'є пиво. 15. У зеленому будинку п'ють каву. Питання: Хто вирощує рибок? Номер будинку Колір будинку Напій Тварина Сигарети Національність Обговорення результатів тесту. 
8. Рефлексія Отже, підприємець – суб’єкт, що поєднує в собі новаторські, комерційні та організаторські здібності для пошуку і розвитку нових видів, методів виробництва, нових благ та їхніх нових якостей, нових сфер застосування капіталу. А звідси і підприємництво – це тип господарської поведінки підприємців з організації розробки, виробництва і реалізації благ для одержання прибутку і соціального ефекту. У вияві ініціативної, новаторської, самостійної діяльності акумулюється сутність підприємництва. Його мета зводиться, з одного боку, до отримання прибутку або особистого доходу, в результаті не якихось кон’юнктурних справ, а передбачення точного розрахунку, а з іншого – до найефективнішого використання факторів виробництва, прагнення реалізувати творчий потенціал людини. 
9. Робота з тестом Опрацювавши цей тест, ви зможете дізнатися, чи здатні ви до ведення підприємницької діяльності. Тест на здатність до ведення підприємницької діяльності 1. Чи поводитесь Ви наодинці так, як тоді, коли за Вами спостерігають? 2. Чи вважаєте Ви себе здатним стати головою сім’ї? 3. Чи вважаєте Ви хитрість хорошою і корисною рисою? 4. Чи можете Ви розпочати розмову на вулиці з незнайомою людиною? 5. Чи знаєте Ви, який колір сьогодні в моді? 6. Чи їдете в транспорті без квитка, якщо забули вдома проїзний? 7. Чи заздрите успіху Ваших знайомих? 8. Чи звертаєтесь на «Ви» до Ваших старших за віком родичів? 9. Чи здатні Ви усно швидко обчислити, скільки буде 3% від 3%? 10. Чи приходите вчасно в кіно? 11. Чи приходите вчасно на побачення? 12. Чи вважаєте за потрібне давати «чайові»? 13. Переживаєте, якщо Вас обрахували на 1 грн?14. Чи пам’ятаєте дату народження свого вчителя? 15. Чи сідаєте в міському транспорті на будь-яке вільне місце? 16. Чи сідаєте в таксі тільки на заднє сидіння? 17. Чи любите робити записи в книгу скарг? 18. Чи вважаєте, що завжди достатньо лише одного попередження? 19. Чи знаєте, які грошові одиниці існували в Стародавньому Римі? 20. Чи зможете залишити валізу на вокзалі під наглядом зовсім незнайомої людини? Повністю позитивна відповідь на кожне запитання дає 10 балів, повністю негативна – 0 балів. Проміжні відповіді оцінюються «на око» між 0 і 10 балами. Наприклад, якщо Ви з 10 своїх вчителів пам’ятаєте дату народження лише одного, відповідь – 1 бал. Якщо відповідь на якесь запитання для Вас складна – дайте собі 5 балів. Підсумувавши всі Ваші бали, Ви звертаєтесь до ключа тесту. Ключ до тесту 120 – 200 балів – Ви вроджений бізнесмен. Якщо ви одержали ці бали в результаті підглядування у відповіді, вирахуйте 80 балів і орієнтуйтесь на новий результат. 110 – 119 балів – Ви володієте не всіма потрібними якостями бізнесмена, але у Вас є реальні шанси досягти успіху в бізнесі; деяку допомогу при цьому вам нададуть роздуми про причини втрати балів. 50 – 90 балів – видно, в бізнесмени Вам не вибитись, але, судячи з усього, Ви правдива, порядна людина, у вас непоганий характер, так що не все втрачено в житті. 
10. Домашнє завдання Підготувати інформацію про характерні риси відомих та успішних людей у світі бізнесу

Вправа на згуртування команди «Асоціації:
Яке це прислів’я?» Цілі:
 • поліпшення внутрішньої комунікації
• взаємодія групи.
Тривалість: 20-25 хвилин.
Допоміжні матеріали №1 – збірничок прислів’їв
Хід вправи
1. Перед заняттям подбайте про те, щоб учасникам вистачило простору для проведення вправи, щоб кожна група не могла бачити одна одну.
 2. Розділіть учасників на малі групи (від 3 до 4 осіб). Дайте кожному з них записку з прислів’ям, яке має стати предметом театральної імпровізації.
3. Кожна група має підготувати і представити сценку, пов'язану з прислів'ям. Додайте, що це може бути дослівна інтерпретація, символічна або пантомімічна. Дайте час на підготовку до 5 хвилин.
4. Попросіть першу команду представити сценку.
Завдання інших – відгадати прислів'я, які є в «Збірничку».
Допоміжний матеріал №1
 Збірничок найпопулярніших прислів’їв
- Краще синиця в руках, ніж журавель в небі.
 - Куй залізо, поки гаряче. - Краще пізно, ніж ніколи.
- Копійка гривню береже.
- Не спіши поперед батька в пекло.
- Не такий чорт страшний, як його малюють.
 - З громади по нитці, бідному – сорочка.
- Шила в мішку не втаїш.
Слово не горобець, вилетить – не впійма -        Наполеон Хилл «Думай и богатей!»;
-         Джим Рон «Семь стратегий достижения богатства и счастья»;
-         Джордж С. Клейсон «Самый богатый человек в Вавилоне»;
-         Бодо Шефер, Борис Грундль «Простое лидерство»;
-         Роберт Т. Киосаки, Шпрон Л. Летчер «Квадрант денежного потока»;
-         Роберт Т. Киосаки, Майкл А. Летчер «Сохраните ваш актив № 1»;
-         Роберт Кийосаки «Бизнес ХХI века».
Наполеон Хилл
«Думай и богатей!»
 • Все достижения, все состояния начались не более, чем с мысли о них!
 • Чудо – это достижение личностью или группой людей того, что считается невозможным. Вначале появляется мысль, затем побуждение… и действие, приводящее к цели.
 • Человек становится богаче, когда думает. (Эдвин С. Барнс)
 • Никогда нельзя сдаваться и отказываться от своей цели.
 • Мечты сбываются тогда, когда сильное желание превращает их в конкретные действия. Попросите у жизни ее великолепные дары, и она их вам преподнесет.
 • …обычное желание не принесет богатства. Только страстное, непреодолимое желание, которое становится навязчивой идеей. , руководящей всеми планами, действиями, целями и проявляющейся с той настойчивостью, которая полностью исключает возможность поражения, -- только такое желание принесет богатство.
 • Человек готов обрести нечто только в том случае, когда он верует в то, что может добиться этого. Эта вера, убежденность (а не надежда или пожелание) должны стать состоянием ума.

 • Если думаешь, что побежден, ты – побежден.
Если думаешь, что нельзя, тебе – нельзя.
Если хочешь победить, но думаешь: «Не смогу»,
Что ж, уступи другому дорогу.

Если думаешь, что проиграешь, ты – уже проиграл.
Ведь в жизни все устроено так:
Успех начинается с желания,
Ключ к нему – разума состояние.

Думаешь, что пропал – ты на дне.
Хочешь подняться ввысь, думай о высоте.
Первым приходит лишь тот,
Кто уверен в себе, кто действует, а не ждет.

В жизненных битвах отнюдь не всегда
Побеждает сила и быстрота.
Бывает, и чаще случается так,
Что побеждает чудак, который
ДУМАЕТ, ЧТО МОЖЕТ ЭТО СДЕЛАТЬ!

 • Человек может стать хозяином своего Я и того, что его окружает, потому что он обладает силой, способной оказывать воздействие на его подсознание. Реальная трансформация желания в деньги базируется на самовнушении как средстве воздействия на подсознание.
 • Процесс накопления огромных богатств предполагает силу, а сила обретается посредством организованных и разумно направленных специальных знаний, и человек, желающий стать богатым, должен располагать этими знаниями, но ему вовсе необязательно их иметь.
 • Знания не имеют никакой ценности, если они не применяются для достижения какой-либо достойной цели.
 • Успех или неудача являются в значительной степени результатом привычки!
 • Человек может сотворить все, что может вообразить.
 • Если есть желание, найдется и путь к его исполнению.
 • Идея – это импульс мысли, который побуждает к действию при помощи воображения.
 • Если вы отказываетесь от начатого, не достигнув желаемого, вы – неудачник. А неудачник никогда не выигрывает, равно как победитель никогда не сдается.
 • Вежливость и учтивость являются обязательными составляющими бизнеса сегодня.
 • Хорошие «мозги», если их правильно преподнести, являются более перспективным товаром, поскольку «мозги» -- это форма капитала, которая не подвержена инфляции и уценке. Более того, деньги, если они не подкреплены хорошими умственными способностями, бесполезнее песка на пляже.
 • Истинная мудрость обычно скрывается под маской скромности и молчания.
 • Лидеры в любой сфере человеческой деятельности обладают способностью принимать быстрые и верные решения. Человек, который знает, чего он хочет, и верит в это, всегда добьется желаемого.
 • Нищенское сознание порождается в результате сознательного формирования привычек, которые непроизвольно поражают разум человека. «Денежное» сознание обязательно следует формировать в себе, за исключением тех случаев, когда человек рождается с этим сознанием.
 • Страх перед критикой уничтожает идеи, которые еще не успели появиться на свет и которые из-за этого никогда не будут реализованы.
 • Богатство не отзывается на простое пожелание. Оно приходит на зов сильного желания, подкрепленного конкретным планом действий и постоянной настойчивостью.
 • «Коллективный разум» можно определить как координацию знаний и усилий нескольких людей в условиях гармоничного и плодотворного сотрудничества ради достижения определенной цели.
 • Позитивные мысли и эмоции формируют поток, направленный вверх, к богатству; негативные – ведут к нищете.
 • Гений – это человек, который нашел способ увеличения интенсивности мысли до точки, где он может свободно общаться с источниками знания, не доступными при обычных темпах мышления.
 • Умелый продавец приобретает статус мастера, потому что он сознательно или бессознательно преобразовывает сексуальную энергию в энтузиазм в торговле!
 • Человек настолько велик, насколько это допускает его разум.
 • Большинство из нас хочет богатства, но лишь немногие обладают конкретным планом и жгучим желанием, которые прокладывают дорогу к благосостоянию.
 • С помощью шестого чувства вы сможете предвидеть ожидающие вас опасности и сможете вовремя их предотвращать, а также сможете предвосхищать возможности и не упускать их.
 • На верхних ступеньках лестницы, ведущей к успеху, никогда не бывает столпотворения.
 • Боязнь критики лишает человека инициативы, разрушает силу его воображения, ограничивает индивидуальность, уничтожает ощущение надежности и уверенности в себе.
 • Жизнь – это шахматная доска, а ваш партнер по игре – это время. Если вы колеблетесь или не делаете нужный ход, ваши фигуры будут побиты в мгновение ока. Вы играете с партнером, который не терпит нерешительности!


Ключевая идея всей книги «Думай и богатей»:

РАЗУМ МОЖЕТ ДОСТИЧЬ ВСЕГО, ЧТО ОН МОЖЕТ ПРИДУМАТЬ.
Джим Рон

«Семь стратегий достижения богатства и счастья»

Стратегия № 1. Дайте волю энергии целей
 • Чтобы иметь цели, способные изменить Вас, Вы должны ставить их высоко. Ставьте их достаточно высоко, чтобы стремление достичь их заставляло Вас расти и тянуться, ставьте их так высоко, чтобы они будили Ваше воображение и служили мотивацией к действию. Но точно так же, как вы должны ставить достаточно высокие цели, чтобы тянуться к ним, Вы не должны ставить их далеко за пределами своих возможностей, с тем чтобы не пасть духом, прежде чем вы начнете их выполнять.
 • Размеры дохода редко превышают уровень развития личности.
 • Ваши способности будут расти вместе с Вашими мечтами.
 • Если у Вас нет целей, то Вы не сможете эффективно управлять своим временем.

Стратегия № 2. Ищите знания
 • То, что Вы собой представляете, определяется тем, что Вы читаете.

Стратегия № 3. Учитесь меняться
 • Иметь больше, чем Вы получили, став большим, чем вы есть.
 • Не изменив то, каким вы являетесь, Вы всегда будете иметь то, что уже получили.
 • Трудно удержать то, что не было получено за счет личного развития.
 • Лучшее – это не то, что Вы хотите, а это то, каким Вы должны стать.
 • Вы сможете все изменить к лучшему, если Вы сами себя измените к лучшему.
 • Первое правило успешного менеджмента: «Не посылайте Ваших уток в школу для орлов».

Стратегия № 4. Управляйте своими финансами
 • Богатый или бедный – разница заключается не в том, сколько Вы зарабатываете, а в том, как Вы используете то, что Вы зарабатываете.
 • Если Вы не достигли финансовой независимости к сорока или пятидесяти годам, то это вовсе не означает, что Вы живете в плохой стране. Это вовсе не означает, что Вы живете в плохом обществе. Это также не значит, что Вы живете в плохое время или что Вы сами плохой человек. Это означает просто-напросто, что Ваш план – плохой план.

Стратегия № 5. Учитесь управлять своим временем
 • Время – это непостижимый исходный материал для всего в этом мире. Имея время – мы можем все, не имея – ничего.
 • Один из наилучших способов начать вновь обретать контроль над своим временем – это научиться говорить слово, позволяющее наиболее эффективно управлять временем. Это слово – НЕТ!»
 • Если Вы работаете, то работайте; а если Вы отдыхаете, то отдыхайте. Смешение этих двух занятий никогда не работает.
 • Одно из основных правил умения творчески управлять своим временем, гласит: познай самого себя.
 • Дневник – это то место, где собирается вся хорошая информация и мудрые мысли, которые Вам встречаются на жизненном пути. Не допускайте, чтобы хорошие идеи ускользали от Вас.
 • Не начинайте Ваш день до тех пор, пока Вы не закончите его планирование.

Стратегия № 6. Окружайте себя победителями
 • проводите больше времени с правильными людьми. Ищите людей состоятельных и культурных – людей, которые тратят свое время, задумываясь над смыслом жизни, и которые совершают большие дела благодаря дисциплине и упорству.
 • Старайтесь удерживать сорняки негативного влияния подальше от Вашей жизни. Вместо этого «выращивайте» семена конструктивного влияния.

Стратегия № 7. Учитесь искусству хорошо жить
 • Быть счастливым с тем, что Вы имеете, продолжая добиваться того, что Вы хотите.
 • …научиться быть щедрым душой и научиться мыслить так, чтобы возникало желание потратить две монеты в четверть доллара – в этом мире, в котором считается, что хватило бы и одной.
 • Хорошая жизнь – это позиция, это действие, это открытие, это поиски. Хорошую жизнь определяет хорошо сформированный стиль жизни вне зависимости от размера вашего счета в банке; стиль жизни, который дает вам постоянное ощущение радости жизни; стиль жизни, который стимулирует ваше желание стать личностью с более глубокими ценностями и с более высокими достижениями.
 • Обещайте сами себе никогда не сдаваться.
 • Только позитивное действие может вызвать позитивную реакцию.
 • Вера без действия не служит полезной цели.

Роберт Т. Киосаки Шарон Л. Летчер

«Квадрант денежного потока»
 • Если хотите быть руководителем, то Вы должны быть хозяином слова.
 • Чтобы стать большими руководителями, мы сначала должны быть большими слушателями. Если Вы не слушаете слова, употребляемые человеком, то не способны понять его душу. Если Вы не выслушиваете их душу, то никогда не узнаете с кем говорили.
 • «Размышление – самая трудная работа. Именно поэтому так мало людей занимаются этим». Г Форд
 • Лидерство – это способность обнаружить лучшее в людях.
 • Техническими навыками овладеть не трудно. Самое трудное – работа с людьми.
 • Состоятельность – это количество дней, которое Вы можете прожить, не работая физически, и продолжать поддерживать свой высокий уровень жизни.
 • Не важно, сколько денег вы делаете, а то, сколько денег вы имеете, как эффективно эти деньги работают на вас, и для скольких поколений вы это сохраните.
 • Знание – это сила. Все, что Вы должны делать – это искать возможность использовать знания и затем у Вас будут деньги.
 • Единственное различие между богатым человеком и бедным в том, что они делают в свое свободное время.
 • Мы учимся лучше всего, когда проигрываем, так что не бойтесь неудачи. Неудача – часть процесса успеха. Вы не можете достичь успеха без неудачи. И неудачные люди – это, кто никогда не терпят неудачу.
 • Не столь важно, что видят твои глаза. Объект недвижимости – это объект недвижимости. Свидетельство об акциях компании – это свидетельство об акциях компании. Эти вещи ты можешь видеть. Но существует то, что ты не можешь видеть и которое важнее – это сделка, финансовое соглашение, факторы риска, наличные деньги, структура корпорации, налоговые законы и тысяча других вещей, которые делают кое-что хорошей или плохой инвестицией.
 • Причина материальной необеспеченности людей в том, что они советуются с людьми, которые также мысленно слепы к деньгам. Это – классический рассказ о том, как слепой ведет слепого. Если Вы хотите, чтобы к вам пришли деньги, Вы должны знать, как о них заботиться. Если Вы этого твердо не запомните, то деньги не будут держаться Ваших рук. А тогда и деньги, и люди с деньгами останутся далеко от Вас.
 • Вложение капитала не опасно. Быть необразованным опасно.
 • Быть финансово грамотным – значит быть способным понять мир денег.
 • Чем большему количеству людей ты обязан, тем более ты беден. И чем большее количество людей обязано тебе, тем ты богаче. Это – игра.
 • Твоя прибыль создается не тогда, когда ты покупаешь, а тогда, когда ты продаешь.
 • Если ты берешь на себя риск и долг, удостоверься, что это тебе выгодно.
 • Чтобы изменить свою жизнь, человек должен сначала изменить свой способ мышления.
 • «Если Вы играете в покер и через 20 минут Вы не догадываетесь, кто проигрывает, значит, проигрываете Вы». Уоррен Баффет.
 • Деньги – это идея, которую более четко можно понять умом, чем рассмотреть глазами.
 • Возьмите свою мечту и заставьте ее сбыться.
 • «Вы не можете научить человека чему-нибудь; Вы можете только помочь ему понять это самому» Галилео Галилей.
 • Чем больший проект Вы задумали и чем быстрее вы хотите преуспеть, тем более точными Вы должны быть.
 • Беритесь за дело с умом. Учитесь управлять риском.
 • Чтобы быть успешным как инвестор или владелец бизнеса, ты должен быть эмоционально нейтрален как к победе, так и к потерям. Потери и победы – только часть игры.
 • Будь спокойным, думай ясно, сохрани ум открытым, продолжай идти, спрашивай кого-то, кто вышел вперед прежде, чем ты, пусть тобой руководит успешный человек, к которому ты испытываешь доверие, и сохрани веру в высшие силы, которые желают тебе самого лучшего.

7 шагов к Вашей прочной финансовой дороге

Шаг 1 Время подумать о собственном бизнесе

Шаг 2 Контролируйте поток своих наличных денег
Шаг 3 Знайте разницу между риском и опасностью
Шаг 4 Решите, каким инвестором Вы хотите быть
Шаг 5 Ищите наставников
Шаг 6 Преобразуйте разочарование в силу
Шаг 7 Сила веры


Роберт Т. Киосаки Майкл А. Летчер

СОХРАНИТЕ ВАШ АКТИВ № 1
Как превратить ваши идеи в актив

«Самое большое ваше богатство –
это ваши идеи и ваше время»
Богатый папа

«Воображение намного важнее знания»
А. Эйнштейн
- «Вопрос наличия времени – это всегда вопрос контроля. Контроля над своими мыслями, над своими чувствами, над ситуацией, в которой находишься». Богатый папа
- «Защищайте свое самое большое богатство – свои идеи». Богатый папа
- «Делай то, что возможно, с тем, что есть прямо сейчас, и как можно лучше». Генри Форд
- «Человек всегда может достичь того, что он поставил себе цель, чего он действительно сильно желает, над чем постоянно размышляет, составляет планы и настойчиво работает над их воплощением». Богатый папа
- «План – это то, что определит в дальнейшем то место, которое вы займете в этом мире». Богатый папа
- «У тебя всегда должен быть «большой» план и «маленький» план на каждый день. Ты всегда должен научиться говорить «нет» людям и обстоятельствам, которые будут стараться украсть твое время». Богатый папа
- «Если вы хотите достичь успеха в жизни вы должны быть также аккуратны в обращении со временем, как и с деньгами». Богатый папа
- «Успех в жизни человека определяется тем, какие книги он читает и какими людьми он себя окружает. Если вы хотите изменить свою жизнь, вам придется читать другие книги и общаться с другими людьми». Наполеон Хилл
-

1 коментар:

 1. Шановні опікуни, сюди Ви можете продублювати інформацію із головної сторінки, де є перелік рекомендованої Вами літератури. З повагою, Світлана Вікторівна.

  ВідповістиВидалити